Vanhoja lauluja sensuroitiin

Hakomaja.net

Vanhoja lauluja sensuroitiin

  • 70-luvulla tuomittiin 156 vanhaa uskovaisten laulua laulukirjasta poistettaviksi.
  • Näistä ainakin 92 tuomittiin opillisesti väärinä tai muutoin sopimattomina

 


Vanhoillislestadiolaisilla on oma laulukirja, jonka nimi on Siionin laulut ja virret. Tämän on koonnut alunperin Kirkkoherra Oskari Heikki Jussila ja sen ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 1916. Varsinaisesta vanhoillislestadiolaisten laulukirjasta on otettu aika ajoin uusintapainoksia, jolloin sitä on myös uudistettu. Vanhoja lauluja, joita ei ole käytetty, on poistettu ja tilalle lisätty uusia. Tämähän on sinänsä aivan normaalia ja järkevää toimintaa.

70-luvun opillisten tiukennuksien ja sisäisten puhdistusten yhteydessä laulukirjaakin uudistettiin. Tällä kertaa uudistus ei jäänyt keneltäkään huomaamatta, sillä se poikkesi radikaalisti kaikista aiemmista uudistuksista.
156 laulua tuomittiin poistettavaksi, joista ainakin 92 vuosikymmeniä käytössä ollutta laulua tuomittiin poistettavaksi vääräoppisena, hengellisesti vääränlaisena, harhaoppisena tai muutoin uskovaiselle sopimattomana. SRK tiedotti itse laulukirjansa "uudistuksesta" mm. näin:

"On pyritty poistamaan ne laulut, jotka eivät ole päässeet yleiseen käyttöön sekä ne, joista huokuu kristillisyydelle vieras oppi ja henki. Monet vanhat, uskovaisten kirjoittamat laulut, joita oli aikaisemmin muutettu sisällöltään ja runoasultaan, palutettiin alkuperäiseen muotoon. Uusia lauluja on otettu mukaan useita. Laulujen sisältöä tarkasteltaessa on tärkeimpänä päämääränä ollut se, että ne ovat Jumalan lasten lauluja ja että niissä on Jumalan valtakunta tallella. ... "
Oulussa 1976, SRK

Kuitenkin työlistalla on kerrottu asiat hieman toisin. Lauluja ei muokattu siten, että niitä olisi palautettu alkuperäiseen muotoon, vaan siitä saattoi olla maininta että "se ja se tekee uudet sanat". Perustelu saattoi myös olla liian kepeä tai kevyt sävelmä tai pelkästään se että samaa laulua laulettiin muuallakin, kuten esimerkiksi körttien tai helluntailaisten seuroissa. Koska muita ei voitu kieltää laulamasta samoja lauluja, niin ne katsottiin tällöin sopimattomiksi vanhoillislestadiolaisille, eli "ainoan oikean Jumalan valtakunnan kansalaisille." En voi välttyä mielessäni rinnastukselta, että aivan samoin eivät kommunistit aikoinaan pitäneet sopivana että myös sosialidemokraatit lauloivat työväenlauluja, kun eivät olleet "oikeita" työväen edustajia. Myös kommunistit saattoivat nahistella keskenään että mikä laulu oli enemmistöläisten ja mikä vähemmistöläisten...

Mikäli laulun poiston peruste oli pelkästään "ei käyttöä kristillisyydessä" tai "ei käyttöä siionissa", niin tämän laskin ns. terveeseen uudistukseen, sillä siinähän ei vielä tuomita laulua varsinaisesti sopimattomaksi, vaan todetaan ainoastaan ettei sille ollut käyttöä. Vaikka poiston peruste "ei käyttöä kristillisyydessä" antaa viitettä myös opilliseen tuomioon, niin nämä olen jättänyt laskematta sellaisiksi ellei tätä ole lisäperusteena mainittu.

Suurin osa (lähes 100 laulua) tuomittiin poistettavaksi opillisen tiukennuksen perusteella. Enää ei kelvannut laulaa uskostaan samalla lailla kuin vuosikymmeniä oli laulettu. Ei auttanut että monet laulut olivat monille vuosikymmeniä uskomassa olleille rakkaita. Monet entiset vuosikymmeniä lauletut laulutkin piti väärinä hylätä, jos aikoi säilyä "Erehtymättömän Jumalan valtakunnan rakkaudessa". Kun näitä poistojen perusteluita selaa, niin ei voi välttyä tältäkään osin siltä todistukselta että 70-luvulla vl-liikkeessä vaadittiin lähtemistä pois entisestä uskosta. Jopa aiemmin uskosta lauletut laulut tulivat sopimattomiksi.

Kolme alunperin poistettavaksi tuomittua laulua kuitenkin jätettiin, vaikka ne tässä listassa ovat. Ehkäpä niiden kohdalla tultiin sittenkin toisiin ajatuksiin että ei sittenkään. Nämä on mainittu Lisähuomio kohdassa.

Kuulemani mukaan vuonna 1984 olisi laulukirjauudistuksessa otettu aavistuksen verran takapakkia ja tehty kosmeettisia muutoksia siten että joidenkin muutettujen laulujen säkeitä olisi palautettu alkuperäiseen muotoonsa. Esimerkiksi "Matkalle lähdin taivaaseen" vuoden 1976 muoto "sun nimeäsi tunnustaa/sun valtakunnassasi", olisi palautettu takaisin alkuperäiseen muotoonsa "sun nimeäsi tunnustaa/ja ristiäsi kantaa".

Sitä en tiedä miten näihin lauluihin suhtaudutaan nykypäivän vanhoillislestadiolaisuudessa. Vieläkö lienevät "uskovaiselle sopimattomia"? Keskustelua aiheesta Suomi24 Vanhoillislestadiolaisuus-palstalla.
Tässäpä lista 70-luvulta:

(Olen saanut vuosikymmeniä vanhoillislestadiolaisuudessa sisällä olleelta ihmiseltä valokopiot SRK:n omasta alkuperäisestä laulukirjasta poistettavien laulujen listasta, josta käy ilmi heidän itsensä laatimat perustelut laulujen poistoille. Näpyttelin laulut taulukkolaskentaohjelmaan, josta saa kätevästi tilastoja tarvittaessa. Korjasin hieman sekavaa kieltä. Esimerkiksi "poistetaan yleishengellisenä sekä sanojen että sävelmän vuoksi", näkyy taulukossa muodossa; Poiston peruste, yleishengellinen, Lisähuomio, sanat ja sävelmä yleishengellinen. Samoin lyhensin esimerkiksi määritelmän, "korostaa yksinäisen kristityn vaellusta" muotoon Yksin. kristityn vaellusta. )