Onko usko siirtokapula?

Hakomaja.net

Onko usko siirtokapula?

 • Roomalaiskirje 1:17 Mitä kohdassa oikein sanotaan?
 • Roomalaiskirje 3:25 - Biblia 1776 mahdollistaa väärän vl-tulkinnan.
 • Miksi vl-tulkinta noista kohdista on väärää?

Miten vanhoillislestadiolaiset uskovat?

Vanhoillislestadiolaisethan uskovat katolilaistyylisesti että synnit saadaan anteeksi vain toisen uskovaisen välityksellä, josta syntyy katkeamaton armon ketju itse Jeesukseen asti. Tällaistahan Raamattu ei missään opeta, vaikka Pyhä henki voi toki kirkastaa syntien anteeksiannon sisältävän pelastavan uskon myös toisen ihmisen julistuksen välityksellä. Tässä artikkelissa keskitytään käsittelemään kahta Raamatunkohtaa, jotka vanhoillislestadiolaiset tulkitsevat siten että niistä löytyisi perustelu heidän käsitykselleen uskosta siirtokapulana.

 • Room. 1:16-17
  • "Sillä en minä häpee Kristuksen evankeliumia; sillä se on Jumalan voima itsekullekin uskovaiselle autuudeksi. Ensin Juudalaiselle, niin myös Grekiläiselle. Sillä siinä se vanhurskaus, joka Jumalan edessä kelpaa, ilmoitetaan uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: vanhurskaan pitää elämän uskosta." (Biblia 1776)
  • Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin uskovalle pelastukseksi, juutalaiselle ensin, sitten myös kreikkalaiselle. Sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niinkuin kirjoitettu on: "Vanhurskas on elävä uskosta" (käännös 1933/38)


Tuossa Paavali kehuu evankeliumia, joka sanana tarkoittaa vapaasti käännettynä ilosanomaa Jeesuksesta. Tuossa ilosanomassa Paavali kertoi olevan ilmoituksen pelastuksesta niille, jotka sen uskovat. Tämähän on punainen lanka läpi koko Raamatun Uuden testamentin. Vanhoillislestadiolaiset takertuvat tuossa sanoihin "uskosta uskoon", jonka he käsittävät tarkemmin tulkittuna "uskovaiselta ihmiseltä toiselle". Tämähän on kuitenkin vain erittäin vahvaa tulkintaa moneen kertaan käännetystä tekstistä. Lisäksi huomionarvoista on se, että kohdassa ole mainittu sanallakaan mitään siirtymisestä, vaan käytetty tapahtumaa kuvaava sana on ilmestyy ja vanhemmankin käännöksen mukaan ilmoitetaan. Raamatun evankeliumeista voimme lukea moneen kertaan siihen kirjoitetut lupaukset ilmoitetusta vanhurskaudesta ja pelastuksesta yksin uskomisen kautta. Tätä samaa tuo kyseinen Paavalinkin toteamus korostaa. Ilosanomassa Jeesuksesta ilmoitetaan pelastus kaikille, jotka tuon sanoman sydämessään uskovat. Vaikka vanhoillislestadiolainen tulkinta vaatisi muodon tyyliin; "siirtyy uskovaiselta uskosta osattomalle", millaista kohdassa ei todellakaan mainita, niin paneudutaan kuitenkin tutkimaan hieman syvällisemmin mitä Paavali tarkoittaa kirjoittaessaan uskosta kahteen kertaan? Sanassahan on mainittu "uskosta uskoon", eikä pelkästään yhden kerran tyyliin uskoville. Tässä joudumme turvautumaan muihin käännöksiin. Yhtenä alkuperäisteksteille uskollisimpana käännöksenä pidetään englanninkielistä Darby bible käännöstä, joka kertoo kohdan seuraavasti:

 • Room. 1:17
  • for righteousness of God is revealed therein, on the principle of faith, to faith: according as it is written, But the just shall live by faith.
  • Vapaasti suomennettuna: Jumalan oikeamielisyys ilmoitetaan siinä uskon periaatteista uskoon, viitaten kirjoituksiin, mutta oikeamieliset elävät uskosta.


Amerikkalaisessa ’The Living Bible’ käännöksessä kerrotaan sama asia seuraavanlaisesti:

 • Room. 1:16-17
  • "This Good News tells us that God makes us ready for heaven. makes us right in God’s sight – when we put our faith and trust in Christ to save us. This is accomplished from start to finish by faith. As the Scripture says it, ‘’The man who finds life will find it through trusting God"
  • Vapaasti suomennettuna: Tämä hyvä uutinen kertoo meille että Jumala tekee meidät valmiiksi taivasta varten. tekee meidät kelvollisiksi Jumalan silmissä - kun me laitamme uskomme ja luottamuksemme Jeesukseen meidän pelastajaksi. Tämä saavutetaan alusta loppuun uskolla. Kuten kirjoituksen sanovat sen, "Elämän löytävä läytää sen luottamalla Jumalaan."


Nimimerkki The Living Bible teki tästä aiheesta hyvän avauksen Suomi24 keskustelufoorumeihin lukeutuvalla vanhoillilsestadiolaisuus palstalla. Hän kertoi tarkistaneensa asian eräältä vuosikymmeniä Raamattua ja nimenomaan alkukieltä tutkineelta optettajalta. Lainaan tähän hänen kommenttinsa:

"Kreikaksi se on ek pisteoos eis pistin.
Paavali käyttää alkutekstissä vastaavaa ilmaisua myös muualla. Esim. 2 Kor 2:16:ssa ek thanantou eis thanatou. Siellä ilmaisu on käännetty: ”Se on toisille kuoleman haju, joka tuou kuoleman.” Jatko on seuraava: ek zooees eis zooees eli ”toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän.”

Näissa kohdissa on siis asia ymmärretty siten, että ilmaisun kaksinkertaisuus vahvistaa sitä. Sellainen toisto on tavallista VT:lle ja sitä voi kutsua semitismiksi ja taustalla on heprean prepositiot min ja al. Niitä prepositioita käytetään esim. Ps. 84:8:ssa: ”he käyvät voimasta voimaan.” (vuoden 1933 käännös)

Näin ymmärrettynä Paavalin ilmaisussa on ”vain” kysymyksessä uskon korostaminen. Ihminen pelastuu uskosta, ei tekojen kautta. Siksi vapaasti käännetty Room 1:17 saisi muodon: ”Evankeliumissa paljastuu Jumalan vanhurskaus: se on saatavilla vain uskosta ja yksin uskosta.” Sitä korostaa myös jatkon lainaus Habakukin kirjasta.

Tässä ei ole siis kysymys siitä, että yksi antaa uskon toiselle vaan siitä, että pelastus on yksin uskosta."

Keskustelunavaus kohdasta Room.1:17 löytyy täältä. (Linkki avautuu uuteen ikkunaan.)