Usko tulee kuulosta?

Hakomaja.net

Usko tulee kuulosta?

Vanhoillislestadiolaiset usein sanovat:

  • Raamatussa kerrotaan että "usko tulee kuulosta" ( Room. 10:17) mutta missään kohtaa ei kerrota, että lukemalla tulisi autuaaksi, ei edes Raamatun lukemisella. Siellä sanotaan päinvastoin että "Kirjain kuolettaa, mutta henki tekee eläväksi!" (2. Kor. 3:6)

Raamatussa on kuitenkin itsessään ilmoitettu että se on kirjoitettu juuri siksi, että Jumala voi sitä kautta kirkastaa pelastavan uskon:


"nämä ovat kirjoitetut, että te uskoisitte, että Jeesus on Kristus, Jumalan Poika, ja että teillä uskon kautta olisi elämä hänen nimessänsä." (Joh. 20:31)

Mainittu "kirjain kuolettaa" ei suinkaan tarkoita Raamatuun kirjoitettua lupausta pelastuksesta uskon kautta, vaan kirjaimella tarkoitetaan ->lain kirjainta<-!

2. Kor. 13: 4-8
"Tämmöinen luottamus meillä on Kristuksen kautta Jumalaan;
ei niin, että meillä itsellämme olisi kykyä ajatella jotakin, ikäänkuin se tulisi meistä itsestämme, vaan se kyky, mikä meillä on, on Jumalasta, joka myös on tehnyt meidät kykeneviksi olemaan uuden liiton palvelijoita, ei kirjaimen, vaan Hengen; sillä kirjain kuolettaa, mutta Henki tekee eläväksi. Mutta jos jo kuoleman virka, joka oli kirjaimin kaiverrettu kiviin, ilmestyi kirkkaudessa, niin etteivät Israelin lapset kärsineet katsella Mooseksen kasvoja hänen kasvojensa kirkkauden tähden, joka kuitenkin oli katoavaista, kuinka paljoa enemmän onkaan Hengen virka oleva kirkkaudessa!"

Eli ->Jumala on tehnyt kykeneviksi olemaan uuden liiton hengen palvelijoita<- Kun tässä ottaa yhtä aikaa huomioon ylempänä mainitsemani kohdan Joh. 20:31, niin ei pitäisi olla kenellekään epäselvää että Jumala toimii suoraan vaikuttaen ihmisen tuntoon, niin että siellä herää usko siihen toivoon, eli Jeesukseen, missä on Raamatun mukaan pelastus.

Room. 10:17
Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta.

Mistä löydämme tuossa mainittua "Kristuksen sanaa"?
Vastaus on Raamatun itsensä mukaan että Raamatusta, johon ne ovat kirjoitetut että ne voivat sieltä herättää elävän uskon Jumalan hengen vaikutuksesta:)

  • Entäpä kun Paavali sanoo Raamatussa että kuinka he uskovat, ellei heille saarnata?

Aikoinaan Paavali kysyi retorisen kysymyksen, jolla perusteli julistuksen tärkeyttä lähetystyössä. Tuolloin ihmisen suora julistus oli ainoa tapa välittää tietoa. Tämä Paavalin retorinen kysymys, johon hän itse vastaa, on se mistä vanhoilliset vetävät taas aasinsiltaa omille kotkotuksilleen, jolla he yrittävät rajoittaa uskoa ja pelastusta muilta uskovaisilta.

Kyseinen kohta ei aseta minkäänlaisia lisäehtoja ilosanoman uskomisen lisäksi, vaan kokonaisuudessaan kohta painottaa juuri ja vain uskomista Jeesukseen.

Paavali julistaa Roomalaiskirje 10:9-17:
"9 Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut;
10 sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan.
11 Sanoohan Raamattu: "Ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään".
12 Tässä ei ole erotusta juutalaisen eikä kreikkalaisen välillä; sillä yksi ja sama on kaikkien Herra, rikas antaja kaikille, jotka häntä avuksi huutavat.
13 Sillä "jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu"."

Vasta sitten hän esittää retorisen kysymyksen:

"14 Mutta kuinka he huutavat avuksensa sitä, johon eivät usko? Ja kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Ja kuinka he voivat kuulla, ellei ole julistajaa?"

Julistaja on toki tarpeellinen tänäkin päivänä, jotta voisimme saada tiedon mihin uskoa, jonka Jumala kirkastaa sydämessämme todeksi. Tosin nykyisin julistajan ei itse tarvitse olla fyysisesti paikalla ja voi käyttää apuvälineinään:

  • Kirjoja
  • Tv:tä
  • Radioa
  • Lehtiä
  • Internettiä

Uskon että Paavalikin olisi noita varmasti käyttänyt, jos se siihen aikaan olisi ollut mahdollista. Itse asiassa hän käyttikin. Paavali kirjoitti paljon kirjeitä ja julisti niiden kautta. Nykyisin voimme kaikki "kuulla" Paavalin julistusta kun luemme Raamattua:) Paavali lisäksi totesi itse että hänen julistuksensa on puhtaasti tiedonvälitystä:

1. Kor. 15:3
"Sillä minä annoin teille ennen kaikkea tiedoksi sen, minkä itse olin saanut: että Kristus on kuollut meidän syntiemme tähden, kirjoitusten mukaan "

Koska teknisiä apuvälineitä ei ollut Paavalilla käytettävissä ja tavallisella kansalla ei ollut juurikaan lukutaitoa, niin vastaus oli että tarvitaan julistajaa paikan päälle:

On myös hyvä huomata ettei Paavali laittanut itsekään mitään ehtoja uskon syntymiselle, vaan korosti samassa luvussa ennen sen aikaisten tosiasioiden hahmottamista; "jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut"

Mitä näihin ihmisten keksimiin uskoa rajoittaviin dogmeihin tulee, niin aivan samalla tavalla voisimme tulkita Raamatusta että Jeesus lähetti apostolit julistamaan jalan, josta tulee käsite "apostolinkyyti". Onko siis väärä tapa jos saarnamies lähteekin liikkeelle autolla, kun Jeesus toimi Raamatussa selkeästi toisin ja näki hyväksi että apostolit lähtevät nimenomaan jalan?

Koko Uusi testamentti on todistusta siitä kuinka usko Jeesukseen on ainoa pelastuksen edellytys, mikä Raamatussa mainitaan. Toki on tarpeellista huomioida ettei usko tarkoita pelkästään todeksi uskomista, vaan myöskin ojentautumista tuon uskomisen mukaan.

Antti Pietilä 10.7.2006